چهارشنبه, 23 آبان 1397  
■ برگزارکنندگان
■ نماد اعتماد الکترونیکی
■ حامیان مالی و معنوی
■ کمیته سیاستگذاری
■ سازمان کنفرانس
■ هتل سانیا محمودآباد